Vant test på Karmøy

Karmøy kommune ønsket å teste ut to ulike merker da de skulle velge maskin for å bekjempe ugress med varmtvann. De inviterte K-Heat og en konkurrent til Karmøy til en uformell test.

Testen ble utført på et felt med gress og løvetann. Etter tre uker tok en bilde av resultatet. Det viste seg at K-Heat hadde minst ettervekst.

Resultat for K-Heat etter tre uker:

Test ugressbekjempelse med varmtvann. Resultat med K-Heat.

Test ugressbekjempelse med varmtvann. Ettervekst med K-Heat etter tre uker.